منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر سعید گوهری

سمت:  مدیر گروه آبیاری

تحصیلات:  دکترای تخصصی - سازه های آبی

وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/gohari

تلفن:  34425401-081

تلفن داخلي:  423

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند